22/04/2013

Manifesto BN Perak – Kesejahteraan Rakyat.


Akujanji untuk kehidupan berkualiti:-
 
1.    Simpanan Amanjaya RM200 bagi setiap anak dilahirkan di negeri ini.
2.    Had pendapatan isi rumah bagi kelayakan memohon dermasiswa dinaikkan daripada RM1,500 kepada RM2,000.
3.    Pemberian air percuma 20 meter padu kepada golongan miskin.
4.    Membuka lebih banyak ladang rakyat.
5.    Menaikkan taraf perkhidmatan Bas Rakyat bagi setiap daerah.
6.    Membuka lebih banyak tanah-tanah pertanian.
7.    Peruntukan tambahan kerajaan negeri RM3 juta bagi membiayai aktiviti masyarakat Orang Asli.
8.    Mewujudkan pusat jagaan warga emas Amanjaya bersepadu
* ala pengajian pondok bagi yang beragama Islam
* penjagaan biasa bagi yang bukan beragama Islam
9.    Mewujudkan pusat jagaan harian kanak-kanak ala PERMATA di setiap jabatan dan agensi kerajaan.
10. Mewujudkan rumah anak yatim di setiap daerah.
11. Peruntukan perkapita sebanyak RM350 bagi setiap anak yatim dan warga tua yang berada di Rumah Anak Yatim dan Pusat Jagaan Warga Tua yang berdaftar.
 
Antara yang telah dilaksanakan ialah :-
 
1.    Subsidi air RM3.6 juta kepada lebih 10,000 keluarga miskin.
2.    RM173.4 juta telah dibelanjakan untuk program pembangunan dan pembiayaan pelajar, guru dan PIBG.
3.    5,438.33 hektar untuk Ladang Rakyat.
4.    RM17.04 juta untuk bantuan makanan.
5.    RM9.32 juta untuk mempertingkatkan mutu perkhidmatan pengangkutanwam.
6.    RM202.7 juta untuk membangun dan mempertingkatkan kualiti hidup Orang Asli.
 
SUMBER

No comments:

Post a Comment